Servicevilkår

INDLEDNING

Nedenstående brugerbetingelser beskriver de vilkår som gælder mellem dig som bruger (nedenfor beskrevet som "brugeren") og Bauer Media som udbyder (nedenfor beskrevet som  Bauer Media) ved brug af tjenesten Radio Play (nedenfor beskrevet som Radio Play).


BESKRIVELSE AF TJENESTEN

Tjenesten Radio Play giver adgang til (I) livestreaming af Bauer Medias FM-stationer, (II) Udover FM-streaming giver Radio Play dig gratis adgang til eksklusive og specialproducerede udsendelser. Radio Play er en reklamebåret tjeneste.

Internetadgang er påkrævet for at bruge Radio Play. Bemærk at hvis du bruger Radio Play uden at være forbundet til et WIFI-netværk kan der tilkomme afgifter fra din operatør. Kontakt dit teleselskab for mere information om priser.


REGISTRERING

For at kunne bruge vise dele af Radio Play skal brugeren registrere sig. Dette kan gøres ved at oprette en gratis Radio Play-konto eller via Facebook. Brugeren har selv ansvaret for at oplysningerne er korrekte, samt at sørge for at oplysningerne er opdaterede. Ved registrering bekræfter brugeren at oplysningerne er korrekte.

Oplysningerne er personlige og må kun bruges af den registrerede bruger og må ikke lånes ud. Det er brugeren der har ansvaret for at holde oplysningerne personlige. Bauer Media fritages for ansvar for at login-oplysninger bruges af andre end den registrerede bruger.

Bauer Media forbeholder sig retten til at lukke for eller spærre en konto der misbruges.


FACEBOOK

Hvis brugeren er logget ind via Facebook kan information om brug af Radio Play blive delt med Facebook. Publicering af den music som brugeren lytter til kan automatisk blive delt på brugerens Facebook-side, hvis brugeren ikke slår funktionen fra i indstillingerne. Facebooks brug af information hentet fra Radio Play falder under Facebooks egne vilkår og betingelser.


OPHAVSRET

Materiale som brugeren får adgang til via Radio Play er beskyttet af dansk og international ophavsret. Brugeren har kun ret til at bruge tjenesten til privat og er ansvarlig for at hverken brugeren selv eller anden part bruger materialet på en måde, der er i strid med gældende lov om ophavsret eller anden lovgivning på området, eller i strid med de til enhver tid gældende brugerbetingelser for Radio Play. Dette indebærer bl.a. at brugeren ikke har ret til at dele eller kopiere materialet, dele log-in oplysninger, forsøge at omgå kopibeskyttelse, gøre materialet offentligt tilgængeligt eller at anvende tjenesten i kommercielt øjemed.

Radio Play er tilgængelig i Danmark, Norge og Sverige og rettighederne for anvendelse er udelukkende gældende for disse lande. Forsøg på at omgås disse regler er et lovbrud samt et brud af disse brugerbetingelser, og brugeren risikerer dermed krav fra rettighedshavere som følge af denne praksis, samt sanktioner som fastsat under ‘Brugerens ansvar’.


BRUGERENS ANSVAR

Brugeren må ikke forsøge at omgå Bauer Medias sikkerhedssystem, ved f.eks. at anvende en anden brugers log-in oplysninger eller ved at teste Radio Plays sikkerhed. Brugeren må heller ikke anvende Radio Play på en måde som kan skade, overbelaste eller reducere hjemmesiden eller på nogen måde influere andre brugeres brug af Radio Play. Brugeren må heller ikke misbruge de ophavsrettigheder der er beskrevet under afsnittet ‘Ophavsret’.

Brugeren må endvidere ikke anvende nogen form for ‘deep linking’, ‘site scraping’, ‘robotter’, ‘spindel’ eller andre automatiske enheder, programmer, algoritmer, metoder eller lignende, eller tilsvarende manuelle processer til at tilgå, hente, kopiere eller overvåge dele af Radio Play eller dets indhold. Brugeren må heller ikke på nogen måde reproducere navigationsstrukturen eller præsentationen af Radio Play med det formål at downloade materiale, dokumenter eller information der ikke er gjort tilgængelig på hjemmesiden.  Bauer Media forbeholder sig retten til at blokere sådan aktivitet.

Overtrædes disse regler har Bauer Media ret til at nægte brugeren adgang til Radio Play. Derudover skal brugeren erstatte Bauer Media den skade, som brugeren har forvoldt Bauer Media som følge af overtrædelsen, inklusive krav fra eventuel tredjemand.


SYSTEMKRAV

For at kunne bruge Radio Play kræves internetforbindelse og følgende systemkrav:

Operativsystem:

Windows XP med service-pack 3 eller nyere


Mac OS X version 10.5 eller nyere

Webbrowser:

Firefox – nyeste version


Internet Explorer – version 8 eller nyere


Chrome - – nyeste version

Safari – version 5 eller nyere


Alle webbrowsere kan bruges, men ovenstående anbefales.

Mobil:

iPhone 3GS eller nyere med iOS 5.0 eller nyere

Android 2.3 eller nyere

RAM-hukommelse - 1 GB eller mere


Internetopkobling - bredbånd mindst 1Mb/s


Skærmopløsning på desktop - mindst 1024x768 pixel


Flash - version 10.2 eller nyere


BAUER MEDIAS ANSVAR

Bauer Media vil til alle tider gøre sit bedste for at holde Radio Play i drift. Dog kan tekniske udfordringer opstå og dette kan resultere i midlertidige afbrydelser.  Bauer Media forbeholder sig retten til uden varsel at ændre og afbryde funktioner og egenskaber på Radio Play midlertidigt eller permanent.

Bauer Media er ikke ansvarlig for fejl eller skader som forsages af brugeren eller fejl eller skader I brugerens udstyr eller anden teknisk udstyr som ikke tilhører Bauer Media.

Bauer Media ansvar for fejl er begrænset til det som er beskrevet ovenfor. Derudover bærer Bauer Media intet ansvar for skader – hverken direkte, indirekte eller følgeskader – der sker som følge af afbrydelser i tjenesten. Dette indebærer blandt andet at Bauer Media ikke i nogen tilfælde kan holdes ansvarlige for computernedbrud eller tab af data.


FORBEHOLD

Bauer Media garanterer ikke at Radio Play og dets indhold er fri for fejl og vil virke uafbrudt eller at fejl bliver rettet, samt at din brug af sitet vil medføre specifikke resultater. Radio Play leveres og kan bruges som det forefindes og som det er tilgængeligt. Bauer Media garanterer heller ikke at eventuelle filer eller andet materiale du henter ned fra siden, er fri for virus eller andre skadelige funktioner. Bauer Media fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder eventuelle garantier for nøjagtighed, ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Bauer Media fraskriver sig ethvert ansvar for de handlinger, udeladelser og adfærd af eventuelle tredjepart i forbindelse med eller i forbindelse med din brug af webstedet og / eller andre Bauer Media-tjenester. Brugeren har det fulde ansvar for at brugen af siden samt de sider der måtte linkes til. Brugerens eneste ret imod Bauer Media og Radio Play i forbindelse med utilfredsstillende tjeneste, er at ophøre brugen.


FORCE MAJEURE

I tilfælde af krig, naturkatastrofer, beslutninger taget af myndigheder eller uforudsete hændelser udenfor Bauer Medias kontrol og som ikke har været muligt at forudse, som gør at Bauer Media ikke kan udføre sine forpligtelser, er Bauer Media fritaget for ansvar til at fuldføre sine forpligtelser. Bauer Media skal informere brugeren om sådanne tilfælde samt ophør af samme.


GÆLDENDE LOV

Enhver tvivl om disse brugerbetingelser, skal afgøres af den til enhver tid gældende danske lov.


ÆNDRING I VILKÅR

De til enhver tid gældende betingelser vil være at finde på www.radioplay.dk. Brugerbetingelserne gælder på nuværende tidspunkt og Bauer Media forbeholder sig retten til at ændre vilkårene. Væsentlige ændringer i betingelserne informeres til brugeren via e-mail, til den adresse der er opgivet ved registrering. Eventuelle ændringer vil tidligst træde i kraft ved næstekommende månedsskifte efter meddelelsen er sendt ud.

Brugerbibliotek i mobilapplikationer

PSTCollectionView, CKRefreshControl, AFNetworking,MBProgressHUD,TTTAttributedLabel -- MIT license.--

http://opensource.org/licenses/MIT

JWFolders --

http://opensource.org/licenses/bsd-license


EgoCache --

Copyright (c) 2012 enormego

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:


The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


MFSideMenu --

* Copyright (c) 2012, Michael Frederick

* All rights reserved.

* * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* * Redistributions of source code must retain the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* * Neither the name of Michael Frederick nor the * names of its contributors may be used to endorse or promote products * derived from this software without specific prior written permission.

* * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Michael Frederick ''AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Michael Frederick BE LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Opdateret: 2014-12-02